Casa di moda
.

Status - Grand Sud

U sklopu dela firme koji se bavi distribucijom i prodajom pića postoji promoteam koji je zadužen za promocije po velikim kafićima i klubovima. Promocije se organizuju u vreme reklamne kampanje pod određenim uslovima i standardima. Pogledajte fotografije sa promocije "Grand Sud" proizvoda u kafeu "Status" u Jagodini.

 

CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini    CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini

CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini

CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini

CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Grand Sud proizvoda u kafeu Status u Jagodini

SLEDEĆA PROMOCIJA

CASA DI MODA - Sledeća promocija